wpisz się pokaż wpisy
 GALERIA
STEFAN  BERDAK  URODZONY WE  LWOWIE W  1927 R.
W 1942  ROZPOCZYNA NAUKĘ W LWOWSKIEJ SZKOLE 
SZTUK   PLASTYCZNYCH  / KUNSTGEWERBESCHULE /.
RÓWNOCZEŚNIE UCZY SIĘ MALARSTWA W PRYWANEJ 
PRACOWNI  MALARSKIEJ WYBITNEGO LWOWSKIEGO 
MALARZA BATALISTY STANISŁAWA KACZOR  BATOW- 
SKIEGO. PO WYSIEDLENIU ZE LWOWA PRZYBYWA DO 
KRAKOWA  GDZIE   PODEJMUJE   NAUKĘ  W  LICEUM 
SZTUK  PLASTYCZNYCH .  PO MATURZE , STUDIUJE W 
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE. W 1955 R. 
UZYSKUJE DYPLOM ASP. OBRAZY ARTYSTY ZNAJDUJĄ  
SIĘ W  ZBIORACH W WARSZAWIE : W MUZEUM  NARO- 
DOWYM, MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO, MUZEUM KA- 
RYKATURY , MUZEUM  SPORTU  I TURYSTYKI . W KRA- 
KOWIE : W MUZEUM NARODOWYM I  MUZEUM HISTO- 
RYCZNYM MIASTA  KRAKOWA . W BELGRADZIE W GA-
LERII  GRAFICKOGO  KOLEKTIVA . UPRAWIA  MALAR- 
STWO OLEJNE I AKRYLOWE , EMALIE, PASTELE, GRA-
FIKĘ , RYSUNEK , DRZEWORYT , LINORYT , GIPSORYT.  
  
    
                                
STEFAN   BERDAK   MALARSTWO :
NAJNOWSZE WYSTAWY STEFANA BERDAKA
Polskie Strony Artystyczne
KONTAKT Z ARTYSTĄ : stefb@op.pl , AKTUALIZACJA STRONY: 14.09.2009 
OBRAZÓW
FILM W KTÓRYM STEFAN BERDAK 
 MÓWI O SOBIE I SWOJEJ SZTUCE: 
FILM Z OTWARCIA WYSTAWY:
 "Portret  własny na tle Krakowa"
STEFAN BERDAK
ekspozycje sztuki
ENGLISH    DEUTSCH
WEJŚCIE                 WEJŚCIE
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE!